Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 1-20 din total: 80
1
2
3
4
Inainte
AnNrFisierData
2022 27 Privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Blândești 21/07/2022
2022 28 Privind delegarea, cu caracter temporar, a atribuțiilor viceprimarului de un consilier local; 21/07/2022
2022 25 Privind aprobarea „Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav in anul 2022 sem I angajați ai Primariei comunei Blândești “, județul Botoșani 11/07/2022
2022 26 Privind modificarea și completarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Blândești 11/07/2022
2022 24 Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Blândești, județul Botoșani 11/07/2022
2022 23 Alegerea viceprimarului iulie 2022 01/07/2022
2022 21 Privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Blȃndești în A.G.A. A.D.I. ,,Ecoproces’’ în vederea aprobării tarifului și Actului adițional nr. 12 la Contractul de delegare a gestiunii ,,Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul Botoșani” – zona 4 Botoșani, nr. 927/14.07.2017 31/05/2022
2022 22 Privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Eugen Ciobanu, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei și vacantarea locului de consilier local în Consiliul Local al Comunei Blȃndești 31/05/2022
2022 17 Privind stabilirea disponibilului de pajiste comunala situată în satele Blandești, Cerchejeni, Șoldănești aparținând domeniului privat al comunei Blȃndești ce poate face obiectul închirierii 27/04/2022
2022 18 Privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale 27/04/2022
2022 19 Privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Blândești 27/04/2022
2022 20 Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Blândești, județul Botoșani, 27/04/2022
2022 14 Privind rectificare și utilizare sumă excedent din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al comunei Blândești pe anul 2022 29/03/2022
2022 16 Privind aprobarea achiziției unui număr de 5(cinci) stații de autobuz transport persoane care vor fi amplasate ȋn satele comunei Blândești 29/03/2022
2022 15 Privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Blândești 29/03/2022
2022 12 Privind aprobarea actualizării Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Blândești 21/02/2022
2022 13 Privind încheierea unui contract de prestări servicii juridice 21/02/2022
2022 6 Privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Blândești pentru anul 2022 10/02/2022
2022 7 Privind modificarea art. 2 al Hotărȃrii nr. 57 din 16.12.2021 a Consiliului Local al comunei Blȃndești 10/02/2022
2022 8 Privind aprobarea planului de acțiuni/lucrări de interes local ce vor fi prestate ȋn anul 2022 de beneficiarii apți de muncă ai Legii 416/2001, cu modificările și completările ulterioare și a persoanelor care au de efectuat munca ȋn folosul comunității 10/02/2022
1
2
3
4
Inainte