Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 1-20 din total: 180
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
AnNrFisierData
2023 74 Privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Blândesti, județul Botoșani 27/11/2023
2023 75 Privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Blândești 27/11/2023
2023 76 Privind analiza stadiului de ȋnscriere a datelor ȋn Registrul Agricol pentru trimestrul III al anului 2023 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități 27/11/2023
2023 77 Privind aprobarea înființării Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân în cadrul U.A.T. Comuna Blândești, județul Botoșani și a stabilirii modalității de 27/11/2023
2023 78 Pentru aprobarea Regulamentului privind reglementarea procedurii și a conținutului – cadru al documentației pentru emiterea Certificatelor de atestare/adeverințe privind edificarea construcțiilor, conform art. 37 alin. (6) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările 27/11/2023
2023 73 Privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”INFIINȚARE PLATFORMĂ COMUNALĂ TIP PC 1 PENTRU DEPOZITAREA ȘI MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA BLÂNDEȘTI, JUDEȚUL BOTOȘANI” 27/10/2023
2023 72 Privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Blândești pe anul 2023 27/10/2023
2023 65 Privind aprobarea „Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Blândești, județul Botoșani pentru perioada 2023-2030”. 25/10/2023
2023 66 Privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Blândești pe anul 2023 Consiliul Local Blândești, județul Botoșani ȋntrunit în ședința ordinară din data de 25.10.2023 25/10/2023
2023 64 Privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Blândești pe anul 2023 05/10/2023
2023 59 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Blândești în componența Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Blândești; 27/09/2023
2023 60 Privind revocarea Hotărârii nr. 57 din 30.08.2023 a Consiliului Local al comunei Blândești 27/09/2023
2023 61 Privind aprobarea actualizării datelor de identificare a imobilelor situate ȋn intravilanul satelor Blândești, Cerchejeni și Șoldănești, comuna Blândești, județul Botoșani, ȋn vederea efectuării operațiunilor de introducere a imobilelor ȋn baza de date integrată și atribuirea numerelor cadastrale la O.C.P.I. Botoșani; 27/09/2023
2023 56 Privind analiza stadiului de ȋnscriere a datelor ȋn Registrul Agricol pentru trimestrul II al anului 2023 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități 30/08/2023
2023 54 Privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Blândești în AGA ADI ,,Ecoproces’’ în vederea aprobării Actului adițional nr. 4 la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Ecoproces” Botoșani 30/08/2023
2023 55 Privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Blândești pentru trimestrul II al anului 2023 30/08/2023
2023 57 Privind aprobarea actualizării datelor de identificare a imobilelor situate ȋn intravilanul satelor Blândești, Cerchejeni și Soldănești, comuna Blândești, județul Botoșani, ȋn vederea efectuării operațiunilor de introducere a imobilelor ȋn baza de date integrată și atribuirea numerelor cadastrale la O.C.P.I. Botoșani; 30/08/2023
2023 58 Privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României în perioada 2023 - 2029 și a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul U.A.T. Comuna Blândești 30/08/2023
2023 48 Privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Blândești pe anul 2023 31/07/2023
2023 49 Privind aprobarea programului de alimentare cu apă menajeră de la Forajele de mare adâncime din sat Cerchejeni, comuna Blândești 31/07/2023
1
2
3
4
5
6
7
Inainte