Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 1-20 din total: 75
1
2
3
4
Inainte
AnNrFisierData
2021 21 Privind analiza stadiului de ȋnscriere a datelor ȋn Registrul Agricol pentru trimestrul I al anului 2021 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități 29/04/2021
2021 19 Privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale 29/04/2021
2021 25 Privind modificarea și completarea anexei la Hotărȃrea nr. 08 din 29.01.2020 a Consiliului Local Blȃndești pentru stabilirea salariilor de bază a funcționarilor publici și personalului contractual al Primăriei comunei Blândești 29/04/2021
2021 23 Regulament de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Blândești 29/04/2021
2021 20 Privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile permanente persoane fizice și juridice din Comuna Blȃndești, județul Botoșani 29/04/2021
2021 24 Privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local al Comunei Blȃndești 29/04/2021
2020 56 Privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pe anul 2021 16/12/2020
2020 3 Privind prelungirea termenuluii de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Blândesti, județul Botoșani; 29/01/2020
2019 55 Privind acordarea unui mandat special reprezentantului unității administrativ – teritoriale comuna Blȃndești în Adunarea Generală a Asociaților ADI ,,Ecoproces’’ Botoșani 31/10/2019
2019 40 Privind utilizarea sumei de 11.900 lei din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al comunei Blândești pe anul 2019 pentru organizarea și desfășurarea „Zilei comunei Blȃndești 11/07/2019
2019 37 Privind utilizarea sumei de 13.000 lei de la Secțiunea de Dezvoltare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Blândești pe anul 2019 19/06/2019
2019 1 Privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar pentru anul 2018 09/01/2019
2018 67 Privind organizarea unui proiect sportiv-educativ „Cupa Prieteniei – Tenis de masă” cu participarea copiilor din satele comunei Blândești . 29/11/2018
2018 68 Privind introducerea ȋn Proiectul de Amenajament Pastoral a suprafeței de 378,1644 ha. de pajiste permanente 29/11/2018
2018 59 Privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Blândești 30/10/2018
2018 62 Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Blândești, județul Botoșani, 30/10/2018
2018 57 Privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Blândești pe anul 2018 10/10/2018
2018 44 Privind acceptarea ofertei de donație făcută de dl. Binghiac Petru 11/07/2018
2018 42 Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Blândești, județul Botoșani, 11/07/2018
2018 39 Privind acordul de principiu pentru acceptarea ofertei de donație făcută de dl. Binghiac Petru 14/06/2018
1
2
3
4
Inainte