Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Proiecte ale Consiliului Local Blândeşti
Afisari | 1-20 din total: 111
1
2
3
4
5
6
Inainte

Nr.Nume FisierAn

86 Privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Blândești pe anul 2023 2023
52 Privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Blândești pe anul 2021 2021
49 Privind aprobarea traseului cu stațiile de ȋmbarcare și debarcare pentru elevii transportați cu microbuzul școlar al Școlii Gimnaziale nr. 1 Blândești; 2021
50 Privind desemnarea unui reprezentant ȋn Comisia de evaluare și asigurare a calității, respectiv Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și a discriminării ȋn mediul școlar 2021
51 Privind acordarea unui mandat special reprezentantului unității administrativ – teritoriale Blȃndești în Adunarea Generală a Asociaților ADI ,,Ecoproces’’ Botoșani 2021
48 Privind acordarea unui mandat special reprezentantului unității administrativ – teritoriale Blȃndești în Adunarea Generală a Asociaților ADI ,,Ecoproces’’ Botoșani 2021
55 Privind stabilirea sumei cheltuielilor de executare silită ocazionate de tipărirea și comunicarea prin poștă a documentelor de executare silită 2021
54 Privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2022 2021
1 Privind modificarea art. 2 al Hotărȃrii nr. 57 din 16.12.2021 a Consiliului Local al comunei Blȃndești Consiliul Local Blandesti, județul Botoșani, întrunit în ședința din data; 2022
44 Privind modificarea amplasamentelor rampelor de gunoi aferente Serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în Județul Botoșani – zona 4 Botoșani, amplasate pe drumul strategic care trave 2021
41 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Blândești în componența Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Blândești; 2021
40 HOTĂRÂRE Nr. 40 din 24.08.2021 Privind menținerea destinației obiectivului de investiții „Construire grupuri sanitare ȋn interior pentru corpurile A și B ale Școlii Gimnaziale nr. 1 Blȃndești” 2021
57 Privind aprobarea Planului local de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitriti din surse agricole la nivelul comunei Blandesti,judetul Botosani 2022
39 HOTĂRÂRE Nr. 39 din 24.08.2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea suprafe&# 2021
81 HOTĂRÂRE Privind organizarea unui proiect sportiv-educativ „Cupa Prieteniei – Tenis de masă” cu participarea copiilor din localitătile comunei Blândești . 2017
55 Privind rectificarea Bugetului Local al comunei Blândești pe anul 2017 2017
45 Privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Blândești pe anul 2021 2021
43 Privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Blȃndești în Adunarea Generală a Asociaților A.D.I „AQUA Botoșani” pentru aprobarea primirii de noi membri în Asociația de Dezvoltare Interc 2021
38 HOTĂRÂRE Nr. 38 din 24.08.2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condi5 2021
42 Privind asocierea comunei Blȃndești cu comunele Adășeni și Roma, în vederea aderării acestora la Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA Botoșani” 2021

1
2
3
4
5
6
Inainte