Proiecte ale Consiliului Local Blândeşti
Afisari | 1-18 din total: 18
1

Nr.Nume FisierAn

63 Privind prelungirea duratei Protocolului privind repartizarea unui spațiu din Grădinița cu program normal nr. 2 localitatea Cerchejeni pentru desfășurarea activitătilor Postului de Poliție al comunei Blândești 2017
28 Privind aprobarea ȋnceperii demersurilor de reabilitare și modernizare a sediului Primăriei comunei Blândești, comuna Blândești, județul Botoșani 2021
29 Privind acordul de principiu în vederea inițierii procedurii pentru ȋnchirierea imobilului în suprafată de 2 mp. aparținând domeniului public al comunei Blândești, situat în Grădinița Cerchejeni, sat Cerchejeni, comuna Blȃndești c 2021
33 Privind aprobarea ȋnceperii demersurilor privind actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Blândesti; 2019
22 Privind analiza stadiului de ȋnscriere a datelor ȋn Registrul Agricol pentru trimestrul I al anului 2021 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități 2021
13 privind însușirea completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Blândești, județul Botoșani; 2018
27 Privind aprobarea ȋnceperii demersurilor de reabilitare și modernizare a sediului Primăriei comunei Blândești, comuna Blândești, județul Botoșani 2021
28 Privind acordul de principiu în vederea inițierii procedurii pentru ȋnchirierea imobilului în suprafată de 2 mp. aparținând domeniului public al comunei Blândești, situat în Grădinița Cerchejeni, sat Cerchejeni, comuna Blȃndești c 2021
48 Cu privire la aprobarea transferului ȋn afara bilanțului a persoanelor fizice aflate ȋn imposibilitate de plată(insolvabili) 2018
61 Privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2019 2018
20 Privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Blândești 2019
55 Privind rectificarea Bugetului Local al comunei Blândești pe anul 2017 2017
81 HOTĂRÂRE Privind organizarea unui proiect sportiv-educativ „Cupa Prieteniei – Tenis de masă” cu participarea copiilor din localitătile comunei Blândești . 2017
80 HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Blândești 2017
65 HOTĂRÂRE privind actualizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor aparținând UAT Blândești 2017
66 Privind aprobarea “Dispoziției de șantier”; „Notei de renunțare” și „Notei de comandă suplimentară” la obiectivul „Reparații scări, gard și cale de acces în incinta sediului Primăriei comunei Blândești, com 2017
64 Privind rectificarea Bugetuluide Venituri și Cheltuieli al comunei Blândești pe anul 2017 2017
51 Privind executarea unei fântâni în satul Blȃndești, Comuna Blȃndești la obiectivul de investiții ”CONSTRUIRE DISPENSAR UMAN ÎN COMUNA BLÂNDEȘTI, JUDEȚUL BOTOȘANI ” 2019

1