Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Proiecte ale Consiliului Local Blândeşti
Afisari | 1-20 din total: 26

Nr.Nume FisierAn

63 Privind prelungirea duratei Protocolului privind repartizarea unui spațiu din Grădinița cu program normal nr. 2 localitatea Cerchejeni pentru desfășurarea activitătilor Postului de Poliție al comunei Blândești 2017
50 Privind desemnarea unui reprezentant ȋn Comisia de evaluare și asigurare a calității, respectiv Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și a discriminării ȋn mediul școlar 2021
51 Privind acordarea unui mandat special reprezentantului unității administrativ – teritoriale Blȃndești în Adunarea Generală a Asociaților ADI ,,Ecoproces’’ Botoșani 2021
48 Privind acordarea unui mandat special reprezentantului unității administrativ – teritoriale Blȃndești în Adunarea Generală a Asociaților ADI ,,Ecoproces’’ Botoșani 2021
55 Privind stabilirea sumei cheltuielilor de executare silită ocazionate de tipărirea și comunicarea prin poștă a documentelor de executare silită 2021
54 Privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2022 2021
1 Privind modificarea art. 2 al Hotărȃrii nr. 57 din 16.12.2021 a Consiliului Local al comunei Blȃndești Consiliul Local Blandesti, județul Botoșani, întrunit în ședința din data; 2022
13 Privind stabilirea disponibilului de pajiste comunala situată în satele Blandesti, Cerchejeni, Șoldănești aparținând domeniului privat al comunei Blandesti ce poate face obiectul închirierii 2022
14 Privind aprobarea ȋnceperii demersurilor ȋn vederea actualizării Nomenclatorului stradal pentru satele componente ale comunei Blândești, județul Botoșani 2022
16 Nr. 16 din 23.03.2022 Privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Blândești 2022
15 Nr. 15 din 14.03.2022 Privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Blândești pe anul 2022 2022
18 Privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale 2022
49 Privind aprobarea traseului cu stațiile de ȋmbarcare și debarcare pentru elevii transportați cu microbuzul școlar al Școlii Gimnaziale nr. 1 Blândești; 2021
52 Privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Blândești pe anul 2021 2021
64 Privind rectificarea Bugetuluide Venituri și Cheltuieli al comunei Blândești pe anul 2017 2017
39 HOTĂRÂRE Nr. 39 din 24.08.2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea suprafe&# 2021
81 HOTĂRÂRE Privind organizarea unui proiect sportiv-educativ „Cupa Prieteniei – Tenis de masă” cu participarea copiilor din localitătile comunei Blândești . 2017
55 Privind rectificarea Bugetului Local al comunei Blândești pe anul 2017 2017
45 Privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Blândești pe anul 2021 2021
43 Privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Blȃndești în Adunarea Generală a Asociaților A.D.I „AQUA Botoșani” pentru aprobarea primirii de noi membri în Asociația de Dezvoltare Interc 2021