Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Proiect buget de venituri si cheltuieli al comunei Blandesti pe anul 2023 Detalii

Anunț de intentie - Achiziție directa privind atribuirea contractului de servicii de Înregistrare Sistematica a imobilelor in Sistemul Integrat de Cadastru si Carte Funciara-UA T Comuna Blandesti

MANUAL DE BUNE PRACTICI  PENTRU PROMOVAREA ABORDĂRII PRO-ACTIVE A PRINCIPIILOR GUVERNĂRII TRANSPARENTE, DESCHISE ȘI PARTICIPATIVE

Guvernare transparentă, deschisă și participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit
                                                    
- Ghidul explicativ pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparentei decizionale - Aici 

- Anunt si Caiet de sarcini privind atribuirea contractului de servicii prin Achizitie directa pentru ,,Servicii de intocmire studii topografice (ST),in vederea completarii documentatiei necesare emiterii de Titluri de proprietate”

- UAT-Comuna Blandesti in calitate de autoritate contractanta, intenționează sa achiziționeze direct conform art.43 din HG 395/2016 din catalogul electronic e.licitatie.ro: "Achizitie pachet materiale de construcții" - Anunt si Caiet de sarcini

- Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2018 - postat 23.02.2018

- Strategia anuală a achizițiilor publice pentru anul 2018 - postat 23.02.2018

- Anunț privind atribuirea contractului de servicii prin achiziție directă pentru „Servicii de contabilitate pentru Primăria Comunei Blândești județul Botoșani" Detalii

- Strategia și Planul anual al achizițiilor publice pentru anul 2017 Detalii

- Se supune dezbaterii publice „Strategia de dezvoltare a comunei Blândești  pentru perioada 2017 –2023”. Această dezbatere va avea loc în sala de ședințe a Primăriei comunei Blândești în data de 12.09.2017 ora 12.00 . Detalii

- OPERATORII ECONOMICI CE DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂȚI COMERCIALE, DE PRESTĂRI SERVICII ȘI DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ AU OBLIGAȚIA DEPUNERII DOCUMENTAȚIILOR ÎN VEDEREA OBȚINERII AVIZULUI PROGRAM DE FUNCȚIONARE, RESPECTIV A AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ.

- Anunț colectiv - In temenii art.47alin.(5) lit.b)si ale alin.(6) si (7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscala cu modificările si completările ulterioare comunicăm ca au fost emise acte administrative fiscale /acte de executare pentru următorii contribuabili din lista anexa: DETALII
Întrucât actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una din modalitățile de comunicare prevăzute la ari.17 alin.(2)si (3) din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala ,cu modificările si completările ulterioare ,subsemnata Vasilica Emilia,referent in cadrul compartimentului impozite si taxe locale ,am procedat, in conformitate cu dispozițiile art. 47 alin. (4) din Legea nr.207/2015,cu modificările si completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

Strategia de dezvoltare a comunei Blândești 2017-2023 : prima parte, partea a-doua, partea a-treia, partea a-patra


Comuna Blandesti, se afla la aproximativ 18 km. de municipiul Botosani, situata pe D.J. Botosani – Sulita – Lunca. Pana in anul 1969 a functionat independent, fiind comuna, avand in componenta sa cinci sate: Blandesti, Cerchejeni, Soldanesti, Talpa si Siliscani. Dupa 1969, aceasta s-a desfiintat, fiind preluata de catre comuna Sulita. In 2004, pe data de 7 aprilie, s-a infiintat din nou Comuna Blandesti, in urma unui referendum, decizia fiind publicata in M.O. nr. 310, avand in componenta sa trei sate: Blandesti, Cerchejeni si Soldanesti. Principala ocupatie a locuitorilor comunei este agricultura si cresterea animalelor.