Sedinţe, Proiectul Ordinii de Zi
Afisari | 1-2 din total: 2
1

Primarul convoacă Sedinţa Ordinară a Consiliului Local in data de 26/05/2021, ora 09.00 la sediul Primăriei comunei Blândeşti.
Primarul convoacă Sedinţa Ordinară a Consiliului Local in data de 29/04/2021, ora 09.00 la sediul Primăriei comunei Blândeşti.

1