Proiecte ale Consiliului Local Blândeşti
Afisari | 1-20 din total: 44
1
2
3
Inainte

Nr.Nume FisierAn

47 Privind aprobarea Procedurii de reglementare a acordării eșalonării la plată pentru creanțele restante datorate bugetului local de către persoanele fizice și juridice, precum și scutirea de la plată a majorărilor de ȋntȃ 2020
19 Privind aderarea Comunei Blȃndești prin Consiliul Local Blȃndești la “Asociația de Dezvoltare Intercomunitară - Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Țara de Sus” 2021
52 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Blândești la evaluarea de etapă în cadrul evaluării activității manageriale a directorului Școlii Gimnaziale nr. 1 Blândești, comuna Blândești 2017
14 Privind aprobarea documentației tehnice in vederea construirii a 3(trei) foraje de mare adâncime în comuna Blândești, județul Botoșani 2018
15 Privind acordul de principiu pentru achiziția unui imobil(teren) în vederea executării construirii unui foraj de mare adâncime în sat Cerchejeni, comuna Blândești 2018
13 privind însușirea completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Blândești, județul Botoșani; 2018
14 Privind aprobarea documentației tehnice in vederea construirii a 3(trei) foraje de mare adâncime în comuna Blândești, județul Botoșani 2018
26 Privind achiziția unui imobil(teren) în vederea executării construirii unui foraj de mare adâncime în sat Cerchejeni, comuna Blândești și alte investiții de interes local pentru comuna Blândești ; 2018
15 Privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local al Comunei Blȃndești 2021
32 Privind utilizarea excedentului Bugetuluide Venituri și Cheltuieli al comunei Blândești pe anul 2018 2018
18 Privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale 2021
31 Privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Blândești 2019
52 Privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Blândești 2020
17 Privind aprobarea asocierii UAT – Comuna Blȃndești la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Valea Prutului de Nord” 2021
71 Privind organizarea unui proiect sportiv-educativ „Cupa Prieteniei – Tenis de masă” cu participarea copiilor din satele comunei Blândești 2019
51 Privind executarea unei fântâni în satul Blȃndești, Comuna Blȃndești la obiectivul de investiții ”CONSTRUIRE DISPENSAR UMAN ÎN COMUNA BLÂNDEȘTI, JUDEȚUL BOTOȘANI ” 2019
51 Privind aprobarea Procedurii de reglementare a acordării eșalonării la plată pentru creanțele restante datorate bugetului local de către persoanele fizice și juridice, precum și scutirea de la plată a majorărilor de ȋntȃ 2020
49 Privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Blândești 2019
16 Privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local al Comunei Blȃndești 2021
35 Privind aprobareA documentației tehnice pentru obiectivul de investiții “Alimentare cu apa în sat Cerchejeni,(Cerchejeni-Deal), comuna Blândești , județul Botoșani” 2019

1
2
3
Inainte