Proiecte ale Consiliului Local Blândeşti
Afisari | 1-20 din total: 52
1
2
3
Inainte

Nr.Nume FisierAn

47 Privind aprobarea Procedurii de reglementare a acordării eșalonării la plată pentru creanțele restante datorate bugetului local de către persoanele fizice și juridice, precum și scutirea de la plată a majorărilor de ȋntȃ 2020
53 Privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Blândești pe anul 2020 2020
4 HOTĂRÂRE Privind aprobarea planului de acțiuni/lucrări de interes local ce vor fi prestate in anul 2018 de beneficiarii apti de munca ai Legii 416/2001, cu modificările și completările ulterioare și a persoanelor care au de efectuat ore in folosul c 2018
55 Privind rectificarea Bugetului Local al comunei Blândești pe anul 2017 2017
58 Privind aprobarea rețelei școlare propusă pentru anul școlar 2021-2022 la nivelul U.A.T. Comuna Blândești 2020
49 Privind acordarea unui mandat special reprezentantului unității administrativ – teritoriale Blȃndești în Adunarea Generală a Asociaților ADI ,,Ecoproces’’ Botoșani 2020
21 Privind aprobarea Documentatiei Tehnice nr. 312.04/660/2019, pentru realizarea investiției „Modernizare drumuri comunale și sătești, comuna Blȃndești, județul Botoșani” 2019
20 Privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Blândești 2019
16 HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Blândești 14
81 HOTĂRÂRE Privind organizarea unui proiect sportiv-educativ „Cupa Prieteniei – Tenis de masă” cu participarea copiilor din localitătile comunei Blândești . 2017
80 HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Blândești 2017
65 HOTĂRÂRE privind actualizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor aparținând UAT Blândești 2017
63 Privind prelungirea duratei Protocolului privind repartizarea unui spațiu din Grădinița cu program normal nr. 2 localitatea Cerchejeni pentru desfășurarea activitătilor Postului de Poliție al comunei Blândești 2017
05 HOTĂRÂRE Privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Blândești pentru anul 2018 2018
09 HOTARARE Privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 75 din 26.10.2017 a Consiliului Local Blândești privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Construire dispensar uman comuna Blândești, județul Boto&# 2018
3 Privind aprobarea „Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav in anul 2017 sem II angajați ai Primariei comunei Blândești “, județul Botoșani 2018
55 Privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2021 2020
64 Privind rectificarea Bugetuluide Venituri și Cheltuieli al comunei Blândești pe anul 2017 2017
66 Privind aprobarea “Dispoziției de șantier”; „Notei de renunțare” și „Notei de comandă suplimentară” la obiectivul „Reparații scări, gard și cale de acces în incinta sediului Primăriei comunei Blândești, com 2017
64 Privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 44 din 20.07.2017 a Consiliului Local Blândești pentru stabilirea salariilor de bază a funcționarilor publici și personalului contractual al Primăriei comunei Blândești 2017

1
2
3
Inainte