Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 1-20 din total: 100
1
2
3
4
5
Inainte
AnNrFisierData
2022 63 Proiect de hotarare privind aprobare retea scolara pentru anul 2023-2024 22/11/2022
2022 40 Privind aprobare Regulament acordare premii persoanelor care au implinit 100 de ani 26/10/2022
2022 41 REGULAMENT DE ORDINE SI CONVIETUIRE COMUNITAR -BLANDESTI 26/10/2022
2022 42 Stabilire program functionare iluminat public 26/10/2022
2022 43 Aprobare Traseu cu statii de imbarcare si debarcare pentru elevii transportati cu Microbuz Scoala - 26/10/2022
2022 44 HOTARARE stabilire mod de colectare deseuri 26/10/2022
2022 45 Aprobare Regulament inregistrare, evidenta si radiere vehicule lente comuna Blandesti 26/10/2022
2022 46 Hotarare acordare mandat reprezentant UAT Blandesti aprobare tarif si Act aditional nr. 14 26/10/2022
2022 47 Hotarare rectificare BVC OCT 2022 26/10/2022
2022 48 Hotarare aprobare stadiul completarii RA Trim III 2022 26/10/2022
2022 49 Hotarare incepere demersuri Dezmembrare imobil 26/10/2022
2022 50 Privind acordarea unui mandat special reprezentantului unității administrativ – teritoriale Comuna Blȃndești în Adunarea Generală a Asociaților ADI ,,Ecoproces’’ Botoșani 26/10/2022
2022 51 Hotarare inregistrare primarie SNEP plata on-line taxe si impozite locale 26/10/2022
2022 52 Hotarare declarare anexa si corp de legatura uz si interes public 26/10/2022
2022 53 Hotarare privind alegerea presedintelui pe 3 luni 26/10/2022
2022 38 Privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Blândești pe anul 2022 26/09/2022
2022 39 Cu privire la aprobarea scăderii din evidența analitică a creanțelor fiscale pentru care s-a ȋmplinit termenul de prescripție a dreptului de a cere executare silită la persoane fizice 26/09/2022
2022 29 Privind aprobarea Devizelor generale de finanțare la obiectivul de investiții „Construire Dispensar Uman ȋn comuna Blȃndești, județul Botoșani 17/08/2022
2022 30 Privind începerea demersurilor pentru reabilitare 2 foraje de apă – Cerchejeni , județul Botoșani 17/08/2022
2022 31 Privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Blândești 17/08/2022
1
2
3
4
5
Inainte