Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 1-20 din total: 153
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
AnNrFisierData
2021 15 Privind actualizarea componenței echipei mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică 30/03/2021
2021 16 Privind aprobarea asocierii UAT – Comuna Blȃndești la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Valea Prutului de Nord” 30/03/2021
2021 11 Privind aprobarea actualizării Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Blândești 25/02/2021
2021 13 Privind introducerea ȋn Proiectul de Amenajament Pastoral a suprafeței de 383,7394 ha. de pajiste permanente 25/02/2021
2021 14 Privind stabilirea disponibilului de pajiste comunala situată în satele Blandesti, Cerchejeni, Șoldănești aparținând domeniului privat al comunei Blandesti ce poate face obiectul închirierii 25/02/2021
2021 12 Privind aprobarea suportării din Bugetul local de venituri și cheltuieli al comunei Blȃndești a cheltuielilor ocazionate de ȋnhumarea persoanelor decedate cu sau fără apartinători și a persoanelor decedater cu identitate necunoscută 25/02/2021
2021 9 Privind modificarea art. 2 al Hotărȃrii nr. 56 din 16.12.2020 a Consiliului Local al comunei Blȃndești 25/02/2021
2021 10 Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Terenului Multifuncțional 25/02/2021
2021 8 Privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Ilaș Teodora ȋn vederea internării ȋntr-un centru de ȋngrijire și asistență socială 11/02/2021
2021 1 Privind aprobarea rețelei școlare propusă pentru anul școlar 2021-2022 la nivelul U.A.T. Comuna Blândești 28/01/2021
2021 4 Privind de aprobarea planului care au de efectuat munca ai Legii folosul comunității munca in acțiuni/lucrări de interes local ce vor fi prestate in anul 2021 de beneficiarii apti de 416/2001, cu modificările și completările ulterioare și a persoanelor 28/01/2021
2021 6 Privind analiza stadiului de ȋnscriere a datelor ȋn Registrul Agricol pentru trimestrul IV al anului 2020 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități 28/01/2021
2020 64 Privind acordarea de urgență familiei domnului Sava unui ajutor Vasile ȋn vederea refacerii locuinței distruse ȋn urma unui incendiu 23/12/2020
2020 63 Privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Blândești pe anul 2020 23/12/2020
2020 56 Privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pe anul 2021 16/12/2020
2020 47 Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Blândești, județul Botoșani, 10/11/2020
2020 48 Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Blandesti 10/11/2020
2020 36 Privind analiza stadiului de ȋnscriere a datelor ȋn Registrul Agricol pentru trimestrul II al anului 2020 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități 15/07/2020
2020 38 Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Blândești, județul Botoșani 15/07/2020
2020 33 Privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Blândești pe anul 2020 30/06/2020
1
2
3
4
5
6
7
Inainte