Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 1-20 din total: 165
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
AnNrFisierData
2020 64 Privind acordarea de urgență familiei domnului Sava unui ajutor Vasile ȋn vederea refacerii locuinței distruse ȋn urma unui incendiu 23/12/2020
2020 63 Privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Blândești pe anul 2020 23/12/2020
2020 56 Privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pe anul 2021 16/12/2020
2020 47 Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Blândești, județul Botoșani, 10/11/2020
2020 48 Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Blandesti 10/11/2020
2020 36 Privind analiza stadiului de ȋnscriere a datelor ȋn Registrul Agricol pentru trimestrul II al anului 2020 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități 15/07/2020
2020 37 Privind reducerea impozitului pe cladiri cu 50% si aprobarea anularii accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la data de 31 Martie 2020 datorate bugetului local al comunei Blandesti 15/07/2020
2020 38 Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Blândești, județul Botoșani 15/07/2020
2020 33 Privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Blândești pe anul 2020 30/06/2020
2020 31 Privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Blândești pe anul 2020 28/05/2020
2020 24 Privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Blandesti – mandat 2016 - 2020; 26/03/2020
2020 23 Cu privire la întreținerea unor drumuri 26/03/2020
2020 22 Privind aprobarea utilizării fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului local 13/03/2020
2020 19 Privind implementarea proiectului ”EFICIENTIZAREA ENERGETICA A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA BLANDESTI, JUDETUL BOTOSANI 28/02/2020
2020 3 Privind prelungirea termenuluii de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Blândesti, județul Botoșani; 29/01/2020
2020 5 Privind aprobarea „Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav in anul 2019 sem II angajați ai Primariei comunei Blândești “, județul Botoșani 29/01/2020
2019 68 Privind organizarea unui proiect sportiv-educativ „Cupa Prieteniei – Tenis de masă” cu participarea copiilor din satele comunei Blândești 13/12/2019
2019 70 Privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Blandesti – mandat 2016 - 2020 13/12/2019
2019 55 Privind acordarea unui mandat special reprezentantului unității administrativ – teritoriale comuna Blȃndești în Adunarea Generală a Asociaților ADI ,,Ecoproces’’ Botoșani 31/10/2019
2019 56 Privind stabilirea componenței echipei mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică 31/10/2019
1
2
3
4
5
6
7
Inainte