Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 1-20 din total: 236
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
AnNrFisierData
2020 43 Privind aprobarea rapoartelor de evaluare a imobilelor aflate ȋn patrimoniul U.A.T. Comuna Blȃndești ȋn vederea concesionării/ȋnchirierii 17/09/2020
2020 44 Privind inceperea demersurilor pentru imobilele aflate ȋn patrimoniul U.A.T. Comuna Blȃndești ȋn vederea concesionării/ȋnchirierii 17/09/2020
2020 46 Privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Blândești pe anul 2020 17/09/2020
2020 45 Privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Blândești 16/09/2020
2020 42 Privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Blândești pe anul 2020 25/08/2020
2020 39 Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții: ”Eficientizarea energetica a sistemului de iluminat public in comuna Blândești, judetul Botosani” 05/08/2020
2020 40 Privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Blândești 05/08/2020
2020 41 Privind aprobarea efectuării expertizei pentru imobilele aflate ȋn patrimoniul U.A.T. Comuna Blȃndești ȋn vederea concesionării/ȋnchirierii. 05/08/2020
2020 34 Pentru analiza apei din fantanile publice din domeniul public de pe raza UAT Comuna Blȃndești 15/07/2020
2020 35 Privind aprobarea „Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav in anul 2020 sem I angajați ai Primariei comunei Blândești “, județul Botoșani 15/07/2020
2020 36 Privind analiza stadiului de ȋnscriere a datelor ȋn Registrul Agricol pentru trimestrul II al anului 2020 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități 15/07/2020
2020 37 Privind reducerea impozitului pe cladiri cu 50% si aprobarea anularii accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la data de 31 Martie 2020 datorate bugetului local al comunei Blandesti 15/07/2020
2020 38 Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Blândești, județul Botoșani 15/07/2020
2020 33 Privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Blândești pe anul 2020 30/06/2020
2020 31 Privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Blândești pe anul 2020 28/05/2020
2020 24 Privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Blandesti – mandat 2016 - 2020; 26/03/2020
2020 23 Cu privire la întreținerea unor drumuri 26/03/2020
2020 21 Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Blândești, județul Botoșani, 13/03/2020
2020 22 Privind aprobarea utilizării fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului local 13/03/2020
2020 14 Privind promovarea obiectivului de investiții „Construire Cămin Cultural, sat Blândești, comuna Blândești, Județul Botoșani 28/02/2020
1
2
3
4
5
6
7
Inainte