Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 1-20 din total: 173
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
AnNrFisierData
2018 69 Privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Blândești pe anul 2018 06/12/2018
2018 67 Privind organizarea unui proiect sportiv-educativ „Cupa Prieteniei – Tenis de masă” cu participarea copiilor din satele comunei Blândești . 29/11/2018
2018 68 Privind introducerea ȋn Proiectul de Amenajament Pastoral a suprafeței de 378,1644 ha. de pajiste permanente 29/11/2018
2018 66 Privind convocarea proprietarilor ȋn vederea alegerii reprezentantului ȋn comisia locală de fond funciar 29/11/2018
2018 65 Privind aprobarea Raportului de evaluare”Pod Enache și Pod Dămian” situat pe DS 1277, sat Cerchejeni 29/11/2018
2018 59 Privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Blândești 30/10/2018
2018 60 Privind actualizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor aparținând UAT Blândești 30/10/2018
2018 61 Privind încheierea unui contract de prestări servicii juridice 30/10/2018
2018 62 Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Blândești, județul Botoșani, 30/10/2018
2018 58 Privind modificarea și completarea anexei la Hotărȃrea nr. 4 din 15.01.2018 a Consiliului Local Blȃndești pentru stabilirea salariilor de bază a funcționarilor publici și personalului contractual al Primăriei comunei Blândești 10/10/2018
2018 57 Privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Blândești pe anul 2018 10/10/2018
2018 44 Privind acceptarea ofertei de donație făcută de dl. Binghiac Petru 11/07/2018
2018 45 Privind aprobarea valorii de investitie a proiectului ”ACHIZITIA UNUI UTILAJ DE TIP BULDOEXCAVATOR, COMUNA BLANDESTI, JUDETUL BOTOSANI” , solicitarea scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pt IMM, aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli 11/07/2018
2018 42 Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Blândești, județul Botoșani, 11/07/2018
2018 43 Privind aprobarea „Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav in anul 2018 sem I angajați ai Primariei comunei Blândești “, județul Botoșani 11/07/2018
2018 40 Privind aprobarea Contului anual de execuție al Bugetului comunei Blândești pentru anul 2017, 28/06/2018
2018 41 Privind însușirea completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Blândești, județul Botoșani; 26/06/2018
2018 39 Privind acordul de principiu pentru acceptarea ofertei de donație făcută de dl. Binghiac Petru 14/06/2018
2018 37 Privind modificarea art. 1 a Hotărȃrii Consiliului Local Blȃndești nr. 27 din 29.03.2018 23/05/2018
2018 38 Privind aprobarea Raportului de evaluare pentru achiziția unei suprafețe de teren în sat Blȃndești, comuna Blândești, 23/05/2018
1
2
3
4
5
6
7
Inainte