Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 1-20 din total: 200
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
AnNrFisierData
2019 51 Privind executarea unei fântâni în satul Blȃndești, Comuna Blȃndești la obiectivul de investiții ”CONSTRUIRE DISPENSAR UMAN ÎN COMUNA BLÂNDEȘTI, JUDEȚUL BOTOȘANI 30/09/2019
2019 52 Privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Blândești pe anul 2019 30/09/2019
2019 50 Privind acordul de principiu cu privire la întocmirea documentației tehnice pentru lucrările de construire a unui garaj 30/09/2019
2019 53 Privind implementarea proiectului „AMENAJAREA UNUI LOC DE JOACĂ PENTRU COPII ÎN SAT BLȂNDEȘTI, COMUNA BLÂNDEȘTI, JUDEȚUL BOTOȘANI” 29/09/2019
2019 46 Privind acordarea mandatului special reprezentantului U.A.T. Comuna Blȃndești în A.G.A. A.D.I. ,,Ecoproces’’ 28/08/2019
2019 47 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Blândești la evaluarea de etapă în cadrul evaluării activității manageriale a directorului Școlii Gimnaziale nr. 1 Blândești, comuna Blândești; 28/08/2019
2019 48 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Blândești în componența Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Blândești 28/08/2019
2019 39 Privind aprobarea modificării și completării „Strategiei de dezvoltare a comunei Blândești pentru perioada 2017-2023”. 11/07/2019
2019 40 Privind utilizarea sumei de 11.900 lei din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al comunei Blândești pe anul 2019 pentru organizarea și desfășurarea „Zilei comunei Blȃndești 11/07/2019
2019 43 Privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Blândești pe anul 2019 11/07/2019
2019 41 Privind aprobarea „Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav in anul 2019 sem I angajați ai Primariei comunei Blândești “, județul Botoșani 11/07/2019
2019 42 Privind analiza stadiului de ȋnscriere a datelor ȋn Registrul Agricol pentru semestrul I al anului 2019 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități 11/07/2019
2019 44 Privind aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Contractul de lucrări nr. 72/25.09.2018 și a Devizului general nr. 3116/2019 al obiectivului de investiții „Modernizare drumuri de interes local ȋn comuna Blȃndești, județul Botoșani” întocmit de .S.C. CONPROIECT-AKY S.R.L BOTOȘANI 11/07/2019
2019 36 Privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Blândești 19/06/2019
2019 37 Privind utilizarea sumei de 13.000 lei de la Secțiunea de Dezvoltare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Blândești pe anul 2019 19/06/2019
2019 38 Privind stabilirea datei „Zilei Comunei Blândești” pentru anul 2019 19/06/2019
2019 26 Privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei Blândești pentru anul 2018 24/04/2019
2019 22 Privind utilizarea unor sume din excedentul anului 2018 16/04/2019
2019 21 Privind aprobarea Documentatiei Tehnice nr. 312.04/660/2019, pentru realizarea investiției „Modernizare drumuri comunale și sătești, comuna Blȃndești, județul Botoșani” 28/03/2019
2019 18 Privind revocarea Hotărârii nr. 1 din 09.01.2019 a Consiliului Local al comunei Blândești 27/02/2019
1
2
3
4
5
6
7
Inainte