Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 1-20 din total: 243
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
AnNrFisierData
2020 34 Pentru analiza apei din fantanile publice din domeniul public de pe raza UAT Comuna Blȃndești 15/07/2020
2020 35 Privind aprobarea „Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav in anul 2020 sem I angajați ai Primariei comunei Blândești “, județul Botoșani 15/07/2020
2020 36 Privind analiza stadiului de ȋnscriere a datelor ȋn Registrul Agricol pentru trimestrul II al anului 2020 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități 15/07/2020
2020 37 Privind reducerea impozitului pe cladiri cu 50% si aprobarea anularii accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la data de 31 Martie 2020 datorate bugetului local al comunei Blandesti 15/07/2020
2020 38 Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Blândești, județul Botoșani 15/07/2020
2020 33 Privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Blândești pe anul 2020 30/06/2020
2020 30 Privind construirea unei troițe ȋn satul Soldănești; județul Botoșani; 28/05/2020
2020 31 Privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Blândești pe anul 2020 28/05/2020
2020 32 Privind aprobarea achiziției de servicii de consultanță aferente investiției :„Reabilitare și modernizare drumuri sătești ȋn comuna Blȃndești, județul Botoșani” 28/05/2020
2020 26 Privind acordarea mandatului special reprezentantului U.A.T. Comuna Blȃndești în A.G.A. A.D.I. ,,Ecoproces’’ în vederea aprobării Actului adițional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii ,,Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul Botoșani” – zona 4 Botoșani nr. 927/14.07.2017 30/04/2020
2020 27 Privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale 30/04/2020
2020 29 Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Blândești, județul Botoșani, 30/04/2020
2020 24 Privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Blandesti – mandat 2016 - 2020; 26/03/2020
2020 23 Cu privire la întreținerea unor drumuri 26/03/2020
2020 21 Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Blândești, județul Botoșani, 13/03/2020
2020 22 Privind aprobarea utilizării fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului local 13/03/2020
2020 14 Privind promovarea obiectivului de investiții „Construire Cămin Cultural, sat Blândești, comuna Blândești, Județul Botoșani 28/02/2020
2020 15 Privind aprobarea ȋnceperii demersurilor ȋn vederea actualizării Nomenclatorului stradal pentru satele componente ale comunei Blândești; județul Botoșani 28/02/2020
2020 16 Privind aprobarea documentatiei Caiet de sarcini pentru actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Blândesti; 28/02/2020
2020 18 Pentru aprobarea documentației privind închirierea terenului în suprafața 7,59 ha. – pajiște comunală aparținând domeniului privat al comunei Blândești, a reprezentanților Consiliului Local Blândești în comisia de evaluare a cererilor și comisia de soluționare a contestațiilor 28/02/2020
1
2
3
4
5
6
7
Inainte