Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 1-20 din total: 210
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
AnNrFisierData
2019 65 Privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Blândești pe anul 2019 13/11/2019
2019 64 Privind implementarea proiectului „Proiectare și Execuție Teren Multifuncțional și Amenajarea unui Loc de Joacă pentru Copii ȋn Sat Blȃndești, Comuna Blândești, Județul Botoșani” 13/11/2019
2019 66 Privind stabilirea datei „Zilei Comunei Blândești 13/11/2019
2019 55 Privind acordarea unui mandat special reprezentantului unității administrativ – teritoriale comuna Blȃndești în Adunarea Generală a Asociaților ADI ,,Ecoproces’’ Botoșani 31/10/2019
2019 54 Privind dreptul de acces pe proprietatea publică ȋn vederea implementării proiectului” CREARE INFRASTRUCTURĂ ÎN BANDĂ LARGĂ ȘI ACCES LA INTERNET ÎN JUDEȚUL BOTOȘANI” 31/10/2019
2019 56 Privind stabilirea componenței echipei mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică 31/10/2019
2019 57 Privind revocarea Hotărȃrii nr. 53 din 30.09.2019 a Consiliului Local al comunei Blȃndești 31/10/2019
2019 59 Privind revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Blandesti – mandat 2016-2020; 31/10/2019
2019 63 Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Blândești, județul Botoșani, 31/10/2019
2019 62 Privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Blândești pe anul 2019 31/10/2019
2019 51 Privind executarea unei fântâni în satul Blȃndești, Comuna Blȃndești la obiectivul de investiții ”CONSTRUIRE DISPENSAR UMAN ÎN COMUNA BLÂNDEȘTI, JUDEȚUL BOTOȘANI 30/09/2019
2019 52 Privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Blândești pe anul 2019 30/09/2019
2019 50 Privind acordul de principiu cu privire la întocmirea documentației tehnice pentru lucrările de construire a unui garaj 30/09/2019
2019 53 Privind implementarea proiectului „AMENAJAREA UNUI LOC DE JOACĂ PENTRU COPII ÎN SAT BLȂNDEȘTI, COMUNA BLÂNDEȘTI, JUDEȚUL BOTOȘANI” 29/09/2019
2019 46 Privind acordarea mandatului special reprezentantului U.A.T. Comuna Blȃndești în A.G.A. A.D.I. ,,Ecoproces’’ 28/08/2019
2019 47 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Blândești la evaluarea de etapă în cadrul evaluării activității manageriale a directorului Școlii Gimnaziale nr. 1 Blândești, comuna Blândești; 28/08/2019
2019 48 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Blândești în componența Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Blândești 28/08/2019
2019 39 Privind aprobarea modificării și completării „Strategiei de dezvoltare a comunei Blândești pentru perioada 2017-2023”. 11/07/2019
2019 40 Privind utilizarea sumei de 11.900 lei din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al comunei Blândești pe anul 2019 pentru organizarea și desfășurarea „Zilei comunei Blȃndești 11/07/2019
2019 43 Privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Blândești pe anul 2019 11/07/2019
1
2
3
4
5
6
7
Inainte