Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Comisii de Specialitate
  I.Comisia pentru activitati economico-financiare,administrarea domeniului public si privat al comunei,de amenajare a teritoriului si urbanism.
1  Membru     GEORGICA LOZNEANU    PNL  
2  Secretar     HUTANU IONUT    PNL  
3  Presedinte     BUCSINESCU TUDOR    PNL  

  II.Comisia pentru activitai social-culturale,culte,invatamant,sanatate,familie,protectie copii,munca si protectie sociala,activitati sportive.
1  Membru     GRIGORUTA GRIGORE    PSD  
2  Membru     CATICHI PETRU    PSD  
3  Presedinte     STROISTEANU NECULAI    PSD  
4  Membru     CORNEANU IOAN    PSD  
5  Secretar     STRUNGARU GHEORGHE    PSD  

  III.Comisia pentru actinitati de Administaratie Publica locala,juridica si de disciplina,apararea ordinii publice,a drepturilor cetatenilor.
1  Membru     CIOBANU CONSTANTIN    PNL  
2  Secretar     PINZARU CONSTANTIN    PNL  
3  Presedinte     DAMIAN CONSTANTIN    PNL