http://www.fonduri-ue.ro/
 - Ministerul Fondurilor EuropeneAnunț de presă - 27 octombrie 2015 -
Finalizarea implementării proiectului


Anunț de presă - 10 februarie 2014 -Începerea implementării proiectului- Se supune dezbaterii publice „Strategia de dezvoltare a comunei Blândești  pentru perioada 2017 –2023”. Această dezbatere va avea loc în sala de ședințe a Primăriei comunei Blândești în data de 12.09.2017 ora 12.00 . Detalii

- Anunț, caiet de sarcini și propunere de contract privind
atribuirea  contractului de servicii prin Achizitie directa
Expertiza tehnica+Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru obiectivul de investitii "MODERNIZARE DRUMURI  COMUNALE SI SATESTI IN COMUNA BLANDESTI,JUDETUL BOTOSANI "

- Anunț, caiet de sarcini și propunere de contract privind atribuirea  contractului de servicii prin Achizitie directa Expertiza tehnica+Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru obiectivul de investitii "MODERNIZARE DRUMURI  DE INTERES LOCAL IN COMUNA BLANDESTI, JUDETUL BOTOSANI "

- Anunț, caietul de sarcini și propunerea de contract privind atribuirea  contractului de servicii prin Achizitie directa  pentru ,,ACHIZITIONAREA SERVICIILOR DE INTOCMIRE A STUDIULUI DE FEZABILITATE”  la obiectivul de investitie "Construire dispensar uman in comuna Blandesti,judetul Botosani cu finantare din bugetul de stat"

- Anunț privind organizarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici încadrați pe funcții publice cu nivel de studii inferior care au absolvit o formă de învățământ superior - Detalii

- OPERATORII ECONOMICI CE DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂȚI COMERCIALE, DE PRESTĂRI SERVICII ȘI DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ AU OBLIGAȚIA DEPUNERII DOCUMENTAȚIILOR ÎN VEDEREA OBȚINERII AVIZULUI PROGRAM DE FUNCȚIONARE, RESPECTIV A AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ.

- Anunț colectiv - In temenii art.47alin.(5) lit.b)si ale alin.(6) si (7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscala cu modificările si completările ulterioare comunicăm ca au fost emise acte administrative fiscale /acte de executare pentru următorii contribuabili din lista anexa: DETALII
Întrucât actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una din modalitățile de comunicare prevăzute la ari.17 alin.(2)si (3) din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala ,cu modificările si completările ulterioare ,subsemnata Vasilica Emilia,referent in cadrul compartimentului impozite si taxe locale ,am procedat, in conformitate cu dispozițiile art. 47 alin. (4) din Legea nr.207/2015,cu modificările si completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

- Primaria Comunei Blandesti,judetul Botosani ,organizeaza  licitatie publica pentru atribuirea contractului de inchiriere a   suprafetelor de pajisti  aflate in proprietatea privata ,in suprafata de 431,42 ha.  DETALII
- Caiet de sarcini privind  inchirierea  pajistilor, aflate in proprietatea privata a comunei Blandesti. DETALII
- Contract-cadru
 de închiriere pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul privat al comunei Blandesti, judetul Botosani. DETALII
Regulamentul pasunatului si al procedurii de licitatie DETALII
- Anunt  privind executia instalatiei  de alimentare cu apa a scolii  DETALII   

Aici puteți vizualiza Strategia de dezvoltare socio-economică a comunei Blândești.

Comuna Blandesti, se afla la aproximativ 18 km. de municipiul Botosani, situata pe D.J. Botosani – Sulita – Lunca. Pana in anul 1969 a functionat independent, fiind comuna, avand in componenta sa cinci sate: Blandesti, Cerchejeni, Soldanesti, Talpa si Siliscani. Dupa 1969, aceasta s-a desfiintat, fiind preluata de catre comuna Sulita. In 2004, pe data de 7 aprilie, s-a infiintat din nou Comuna Blandesti, in urma unui referendum, decizia fiind publicata in M.O. nr. 310, avand in componenta sa trei sate: Blandesti, Cerchejeni si Soldanesti. Principala ocupatie a locuitorilor comunei este agricultura si cresterea animalelor.